Avís legal

Web: www.esteticamartagirona.cat

El present avís legal (d'ara endavant, l'avís legal) regula l'ús del servei del portal d'Internet www.esteticamartagirona.cat (d'ara endavant, el web), propietat de Estètica Marta Girona SL, amb NIF B55218739 amb domicili social a la Jaume I, 37, 2, 17001, de Girona.

Legislació: Amb caràcter general les relacions entre www.esteticamartagirona.cat amb usuaris dels seus serveis telemàtics, presents a la web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles. Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Girona per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Contingut i ús: L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial amb www.esteticamartagirona.cat. El titular del web no s'identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L'empresa es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Propietat intel·lectual i industrial: Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de www.esteticamartagirona.cat i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web ni encara que se citin les fonts, excepte consentiment per escrit de www.esteticamartagirona.cat. Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts a les pàgines web de l'empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

Enllaços (links): La presència d'enllaços (links) a les pàgina web www.esteticamartagirona.cat  té finalitat merament informativa i en cap cas suposen suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.