Corporal

Reducció

Corporal

ROLL ACTION

Massatge profund inspirat en les mans del quiromassatgista per ajudar a trencar nòduls de greix i movilitzar teixit.
39€ / 75€

MESOTERÀPIA

Microinjeccions a base d’un complex de fito extractes per tractar la grassa subdèrmica.

TERMOTERÀPIA SK

Estimulació del metabolisme per mitjà de calor i la manipulació del teixit adipós.
60 minuts / 90€  // 90 minuts /120€

BODY CONTOUR OX

Les ones de xoc és el tractament corporal d'excel·lència per a reduir els nòduls de greix localitzats.
50 minuts / 90€

BODY STRATEGIST COMFORT ZONE

60 minuts / 85€

WRAP BIOSLIMMING

130€ / 160€

D-TOX TÈRMIC

Manta de sudació amb sals Epson per ajudar a eliminar toxines, equilibrar el metabolisme i eliminar líquids.
90 minuts / 120€

QUIROMASSATGE

Massatge on manipulem pell, teixit adipós i músculs del cos.
55 minuts / 65  // 80 minuts / 95€

Corporal